Valitse sivu
How Can We Help?
< Back
You are here:
Print

Koska soittimen kielet kannattaa vaihtaa?

Kielten vaihtoaika on riippuvaista soittomäärästä ja kielten laadustaKielten vaihtamisen oikea ajankohta riippuu monesta tekijästä, joten siihen on vaikeaa antaa yleispätevää sääntöä.

Kieliä on erilaisia: suolikieliä sekä synteettisen ja teräksisen ytimen kieliä. Näillä kaikilla on eri elinkaarensa, joka voi vaihdella merkin mukaan ja jopa saman valmistajan eri kielten kesken.

Kieliin kohdistuvat vaatimukset riippuvat soittajan intensiteetistä, päivittäisestä soitto- ja harjoittelumäärästä sekä kunkin soittajan yksilöllisistä teknisistä ominaisuuksista ja heidän instrumenttinsa rakenteesta.

Jos kielet kuluvat tai katkeavat liian nopeasti, syynä on usein tallan tai yläsatulan liian syvät tai terävät kolot.

Usein muusikot tunnistavat, koska kieli on ohittanut parhaan teränsä, sillä sen äänenlaatu ja reagoivuus heikkenevät.

Kielet on myös syytä vaihtaa ennen kuin ne katkeavat, jos niissä on näkyviä virheitä, kuten purkaantumia.

Table of Contents