Valitse sivu
How Can We Help?
< Back
You are here:
Print

Opetusmetodeja: Suzuki-metodi

Shinichi Suzuki

Shinichi Suzuki based his method on the idea of learning language. He put the focus on developing the ear.

On useita tekniikoita, mitä musiikkikasvattajat käyttävät opettaessaan oppilaitaan soittamaan viulua. Suzuki-metodin perustuu ajatukseen lasten luontaisesta oppimisesta ja oikean ympäristön luomisesta kokonaisvaltaiseen soitinopiskeluun.

Suzuki-metodin alkuperä: Suzuki-metodin kehitti jo edesmennyt Shinichi Suzuki, ansioitunut japanilainen viulisti. Hän soitti Japanin keisarillisessa hovissa ja perusti Suzuki-kvartetin hänen sisarustensa kanssa. Tohtori Shinichi Suzuki perusti musiikkikoulun ja vuonna 1964, Suzuki-metodi rantautui Yhdysvaltoihin. Shinichi Suzuki kuoli 27. tammikuuta 1998.

Suzuki perusti opetusmetodinsa hänen havaintoihinsa lapsista asuessaan Saksassa. Hän huomasi, että lapset oppivat äidinkielensä ilman ongelmia: saksalaiseen perheisiin syntyneet lapset oppivat luonnostaan puhumaan saksaa ja japanilaiseen perheeseen syntyneet lapset oppivat luonnostaan puhumaan äidinkieltään, japania. Hän veti tästä johtopäätöksen, että ympäristöllä on hyvin suuri vaikutus lapsen kehitykseen.

“Lahjakkuus ei ole mikään sattuma. Nyky-yhteiskunnassa monella ihmisellä on käsitys, että jos joku on syntynyt ilman tietynlaisia lahjoja, hän ei voi sille mitään. Tällä tapaa he siirtävät oman vastuunsa ja alistuvat kohtalolleen.”

Suzuki metodissa ryhmätunnit ovat tärkeä osa koko oppimisprosessia.

Käytetyt tekniikat: Käyttäen ”lahjakkuuskasvatusta”, lapset aloittavat viulutunnit kaksi- tai kolmivuotiaina. Suzuki-oppilaat kuuntelevat aluksi paljon klassisia äänitteitä ja kappaleita, joita he lopulta alkavat opetella. Taustamusiikki soi heidän ollessaan koulussa, että lapset pääsevät uppoutumaan musiikin maailmaan. Uskomus tämän takana on, että lapset oppivat kehittämään hyvät musiikilliset korvat ja huomaamaan pieniäkin eroja äänenkorkeudessa, rytmissä, äänensävyssä jne. Lapset oppivat katselemalla ja osana ryhmää. Sosiaalista kanssakäymistä ja yhteistyötä vaalitaan oppilaiden keskuudessa.

Suzuki-metodi painottaa hyvin paljon vanhempien vaikutusta ja osallistumista. Vanhemmat ja viuluopettajat työskentelevät yhdessä yhteistä päämäärää ohti. Vanhempien oletetaan osallistuvan oppitunneille ja toimivan opettajina kotona.

Table of Contents