Valitse sivu
How Can We Help?
< Back
You are here:
Print

Viulunkielten vaihtaminen

Viulun kielten vaihtaminen on helppo toimenpide tehdä kotona. Tärkeintä on vain muistaa vaihtaa yksi kieli kerrallaan, että talla ei pääse kaatumaan.

Viulun kielten vaihtaminen on on helppo huoltotoimenpide, joka on hyvä oppia tekemään itse. Soittimen kielet kannattaa vaihtaa viimeistään silloin, kun niissä alkaa näkymään erilaisia kulumisen jälkiä, kuten selviä tummentumia tai niiden punos alkaa purkautumaan.

 

Aloita löysäämällä yksi kieli kerrallaan. Kun kieli on löysätty, tarkista yläsatulan ja tallan kolot. Jos ne ovat liian syviä tai kulmikkaita, käänny viulunrakentajan puoleen, sillä niitä saatetaan joutua säätämään. Voit helpottaa virittämistä ja ehkäistä jännitteestä johtuvaa kielen katkeamista hieromalla koloihin lyijyä. Se vähentää paikkaan kohdistuvaa painetta ja mahdollistaa kielten sulavamman liikkumisen. Tähän tarkoitukseen voit käyttää pehmyttä lyijykynää.

 

Laita uusi kieli paikalleen pujottamalla sen loppupää (jossa on kuula tai silmukka) kielenpitimeen tai pikavirittimeen. Pidä kielen loppupäätä paikallaan kevyesti, jottei se luiskahda pois paikaltaan. Pujota toisella kädelläsi kielen toinen pää tappikoloon. Varmista, että kieli tulee kokonaan kolon ulkopuolelle niin, että siitä on näkyvillä muutama millimetri. Kierrä sen jälkeen kieltä kääntämällä tappia kierukkaan päin ja työntämällä viritystappia kevyesti tappilaatikon sisälle. Kielet tulee kiertää tiukkaan ja lähelle edellistä kierrettä. Kielen kiertäminen ristiin viritystapin ympärille voi ehkäistä kieltä luiskahtamasta kolosta ulos liian helposti. Muutoin kieli tulee kuitenkin kiertää niin, että se on litteänä viritystappia vasten. Muussa tapauksessa siihen kohdistuu ylimääräistä painetta, jonka ansiosta kieli voi katketa helpommin. Jos tapin kolot ovat liian syvällä tappilaatikossa, tappi ja tappilaatikko voivat painaa kieltä ja myös aiheuttaa kielen katkeamisen. Myös liian pitkät kielet voivat aiheuttaa painetta tappilaatikon sivuseinämiin, jolloin ne voivat revetä. Jos kieli on liian pitkä, ota se pois paikaltaan ja leikkaa se sopivan mittaiseksi kielileikkurilla.

 

Kun suurin osa kielestä on kierretty tapin ympärille, kieli tulee asetella oikealle paikalle. Jännitteen kasvaessa on tärkeää asettaa kieli oikeaan uraan tallassa ja yläsatulassa, sillä muutoin kieli voi vahingoittaa näitä osia. Talla tulisi suojata pienellä suojaimella niissä kohdissa, joissa siihen osuu erityisen ohut kieli (kuten viulun e-kieli), jottei kieli pääse leikkaamaan liian syvälle puuhun.

 

Kieliä vaihtaessasi kierrä pikaviritin ensin mahdollisimman löysälle. Kun kieli on paikallaan viritystapissa, voit jälleen käyttää pikaviritintä.

 

Jos vaihdat useita kieliä samanaikaisesti, on erittäin tärkeää edetä yksi kieli kerrallaan. Älä siis koskaan löysää kaikkia kieliä kerrallaan, vaan vaihda ne erikseen. Tämä estää tallaa kaatumasta, sillä se ei ole kiinni viulussa, vaan kielten paine pitää sitä paikallaan. Vaihtaessasi useampia kieliä varmista, että talla pysyy paikallaan ja säädä sitä tarvittaessa (ks. alla). Vaihtaessasi kaikki kielet seuraa edellisiä ohjeita edeten yksi kieli kerrallaan.

 

Kielien valitseminen

 

Vain kaksi sukupolvea sitten kielten valinta oli yksinkertaista: vakavammat viulistit soittivat suolikielillä ja metallikieliä käytettiin vain vähempiarvoisiin viuluihin. Nykyisin tilanne on muuttunut täysin. 1920-luvulta alkaen kielten laatu on parantunut jatkuvasti valmistustekniikoiden kehittyessä. Todelliseksi vaihtoehdoksi suolikielten rinnalle on noussut synteettisen ytimen kielet. Nk. nylon-kielten tuottama ääni on käytännössä yhtä laadukas kuin suolikielten, joita käytetään nykyisin lähinnä vain vanhan musiikin instrumenteissa. Synteettisillä kielillä on tiettyjä etuja: ne sopivat täydellisesti lähes kaikkiin soittimiin, ne pysyvät vireessä paremmin ja ovat yleensä vahvempia ja kestävämpiä kuin suolikielet.

 

Nykymuusikot valitsevat kielet, jotka sopivat parhaiten heidän mieltymyksiinsä, soittotekniikoihinsa ja erityisesti soittimeensa. Paras tapa löytää sopivat kielet on kysyä neuvoa ammattilaiselta, kuten opettajalta tai viulunrakentajalta, ja kokeilla erityyppisiä ja -merkkisiä kieliä. Monet viulistit käyttävät useita eri kielimerkkejä samanaikaisesti. Kielet voi ostaa joko yksittäin tai sarjana.

 

photo credit: mfhiatt via photopin cc

Table of Contents