Valitse sivu
How Can We Help?
< Back
You are here:
Print

Viulunsoiton opetusmetodeja

Viulunsoittoa voi opiskella monella menetelmällä, mutta tärkeintä on aloittaa opinnot kokeneen opettajan johdolla. Kärsivällisyys on erinomainen hyve viulun opiskelijoille, sillä tämän soittimen opiskelu tulee olemaan pitkä matka.

Viulunsoiton opetusmetodeja on monenlaisia. Tärkeintä ei ole itse metodi vaan luottavainen suhde opettajan ja oppilaan välillä.

 

Viulunsoitossa vallalla on kaksi merkittävää opetusmenetelmää: Suzuki-metodi ja perinteinen viulunsoiton opetus. Molemmat tyylit johtavat hyviin tuloksiin, mutta kummankin leirin tiedetään käyttäytyneen kuin heidän menetelmänsä olisi ainoa oikea.

Suzuki-menetelmässä oppilas oppii käsittelemään soitinta hyvin, mutta tätä metodia itse harjoittavat opettajatkin usein myöntävät, että menetelmällä on myös puutteensa. Perinteiset oppimismenetelmät ovat olleet olemassa kauan ennen Suzuki-metodia, ja niitä käytetään sekä nuorille että vanhoille viulunsoiton opiskelijoille.

Suzuki-metodiin kohdistuu usein tiettyjä ennakkoasenteita.  Monet vanhemmat pelkäävät muun muassa sitä, ettei heidän lapsensa opi lukemaan nuotteja tätä opetustapaa käytettäessä. Tämä oppimismenetelmä opettaa soittamaan korvakuulolta ennen nuotinluvun opettelua. Metodilla opiskelevat oppivat kuitenkin nuotinlukutaidon aikanaan.

Nojaamalla ainoastaan äänihavaintoon Suzuki-oppilaat voivat keskittyä intonaatioon, tekniikkaan, ryhtiin ja äänentuottamiseen. Tämä metodi soveltuu monille lapsille, ja usein he voivat oppia musiikkikappaleita uskomattoman nopeasti korvakuulolta. Kuulon varassa soittaminen opettaa lasta kiinnittämään huomiota musiikin yksityiskohtiin.

Ennen Suzuki-metodin kehittämistä viulunsoiton opiskelijat opettelivat nuotinlukua viuluopintojen alusta alkaen.

Perinteisiä metodeita on useita erilaisia, mutta niitä yhdistää se, että niissä nuotinlukutaitoa kehitetään soitonopiskelun alkuvaiheista lähtien. Näin kehitetään soittajan prima vista -taitoja. Nuottien lukemisesta alkuvaiheessa saattaa kuitenkin myös koitua joitakin ongelmia, joiden torjumiseksi aloittelijat usein opettelevat kappaleita ulkoa, jotta he voivat työstää pelkästään tekniikkaa soittaessaan.

Paras opiskelumetodi riippuu oppilaan yksilöllisistä ominaisuuksista, kyvyistä ja tavoitteista. Sekä Suzuki-menetelmällä että perinteisellä tyylillä on omat etunsa ja haittansa. Oppilaan, vanhempien ja opettajan tulee siis tunnistaa oppilaalle parhaiten sopiva opiskelutapa.

 

photo credit: Lee Fenner via photopin cc

Table of Contents